Giới thiệu

Giới thiệu về Sciessent

Đội ngũ Sciessent cung cấp sản phẩm có trách nhiệm với môi trường mang lại lợi ích và tăng cường sức khỏe con người và thế giới mà chúng ta đang sống. Công ty phát triển thế hệ mới những giải pháp an toàn, bền vững qua cải tiến liên tục và sáng tạo. Chúng tôi được định hướng bởi các nguyên tắc bảo vệ, sạch sẽ, và thoải mái mà các công nghệ cốt lõi của chúng tôi mang lại.

Dây chuyền sản phẩm của Sciessent bao gồm Agion Antimicrobial, Agion Active, Sciessent Lava và Sciessent Curb. Công ty đã xây dựng được vị trí hàng đầu trong các thị trường cốt lõi của mình về ứng dụng dệt may, y tế, nước và công nghiệp, và sẽ tiếp tục mang tới nhiều sản phẩm mới và công nghệ ra thị trường, hợp tác chặt chẽ với các đối tác để mang lại giá trị đích thực và sự khác biệt cho sản phẩm và khách hàng đầu cuối của họ.

Mục tiêu của Sciessent là đạt được sự hài lòng của khách hàng qua việc cung cấp sản phẩm, giải pháp, và dịch vụ mới để đạt và vượt qua nhu cầu của khách hàng.

Sciessent tự hào là một công ty gia đình cam kết về sự thành công của khách hàng và công nhân viên của chúng tôi.

Antimicrobial coating Whitepaper