Agion Active XL

Tổng quan

Agion Active XL là tương lai của công nghệ kiểm soát mùi tác động kép tân tiến. Xây dựng trên sự đổi mới của công nghệ Agion Active đầu tiên, Agion Active XL mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc kiểm soát mùi cho sản phẩm của quý vị ngay cả trong những điều kiện thách thức nhất.

Các đặc điểm của Agion Active XL™

Leo núi với Quần áo Kiểm soát Mùi

Tự Tái sinh

Được xây dựng trong các điều kiện thách thức nhất, Agion Active XL là giải pháp kiểm soát mùi duy nhất tự tái sinh giữa những lần giặt là. Điều này mang lại cho sản phẩm hiệu quả không mùi lâu dài mà không công nghệ nào trên thị trường có thể sánh được.

Leo núi với Quần áo Kiểm soát Mùi

Công nghệ Kép Vượt trội

Agion Active XL kết hợp Chất Kháng khuẩn Agion và Chất Hấp phụ Mùi Lava XL để tạo ra sản phẩm kiếm soát mùi lâu dài toàn diện, bảo vệ sản phẩm của bạn khỏi các mùi thường gây ra bởi vi khuẩn và mồ hôi.

 

Leo núi với Quần áo Kiểm soát Mùi

Kiếm soát Mùi Ba-Tác động Tiên tiến

Bằng cách sử dụng công nghệ Lava XL, Agion Active XL không chỉ hấp thụ mùi – sản phẩm còn phá hủy mùi. Việc này cho phép công nghệ hoạt động tối ưu trong thời gian dài đồng thời vô hiệu hóa vi khuẩn gây mùi.

Active_XL_Illustration.png

Công nghệ Agion Active

Odor Absorbsion

Công nghệ kép

Việc kết hợp công nghệ kháng khuẩn và kháng mùi mang lại sự bảo vệ tối đa chống lại mùi cho các sản phẩm đã qua xử lý. Trao đổi ion trong công nghệ Active XL bảo vệ sản phẩm khỏi những mùi do vi khuẩn và giảm phân tử mùi bằng cách hấp thụ những phân tử này.