Chương trình Chăm sóc Khách hàng

Sciessent là Đối tác của Quý vị trong Thành công

Sciessent không chỉ mang lại những giải pháp đầu ngành.. Sciessent là đối tác của quý vị trong thành công tiếp thị và sản phẩm. Triết lý kinh doanh của chúng tôi được xây dựng dựa trên nguyên tắc mối quan hệ đối tác gần gũi với khách hàng. Thành công của quý vị là thành công của chúng tôi và chúng tôi đã khai thác tất cả những kinh nghiệm và nguồn lực của Scienssent để thay mặt cho quý vị hoàn thành công việc.

Từ việc phát triển sản phẩm tới hướng dẫn điều chỉnh tới tiếp thị hiện hành và hỗ trợ ứng dụng, Scienssent hợp tác với Quý vị để tạo ra giải pháp kháng khuẩn khác biệt, theo yêu cầu của khách hàng cho sản phẩm của quý vị.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ đối tác của chúng tôi. Sau đó liên hệ với Sciessent để học cách tận dụng kinh nghiệm của mình để xây dựng nên câu chuyện về công ty của quý vị.

Contact Us About Our Partner Program

 
Đối tác của Chúng tôi  

Giày dép & Quần áo

 

Cabelas.png     Bass_Pro.png    10X.jpg     Adidas.png

 

DSG.png     logo17.jpg     Haglofs.png    REI.png

 

logo28.png      Terramar.jpg    Marks.png

 

download.png    Browning.jpg

 

Drinking Water

 

logo21.png         Ice-O-Matic.png             logo20.gif     logo10.jpg  

download.jpg  logo8.jpg

 

    BioshieldLogoSmallburkeIndustrial  dr. martins  adidas        eldonjames  everpure    gonso  cornelius  ice-o-matic  bellu ju be  lands end  maire sports  magnum    omni pure    pentair    scotsman        timberland