Công nghệ kép

Tổng quan

Bằng cách kết hợp giải pháp hấp thụ chống mùi kháng khuẩn,  công nghệ kép của chúng tôi đẩy lùi vi khuẩn bằng hai cách: (1) kiểm soát mùi do vi khuẩn và (2) kiểm soát mùi cơ thể. Sản phẩm mang lại sự bảo vệ khỏi mùi tối đa cho quần áo đã qua xử lý.

Nó Hoạt động Như thế nào?

Công nghệ kháng khuẩn là một công nghệ “thông minh” tích hợp bạc và đồng vào chất có chứa chất khoáng zeolit. Khi ion kháng khuẩn trao đổi với các ion khác từ hơi ẩm của môi trường xung quanh, tính chất kháng khuẩn được giải phóng nhanh chóng nhằm bảo vệ khỏi mùi do vi khuẩn.

Công nghệ chống mùi cũng sử dụng chất chứa chất khoáng zeolit nhưng theo một cách khác. Khu vực bề mặt cao của chất chứa chất khoáng cho phép chất này thấm hút và giữ phân tử mùi từ cơ thể rồi sau đó giải phóng các phân từ mùi này khỏi sản phẩm trong quá trình giặt là. Công nghệ chống mùi thế hệ mới cũng  phá hủy phân tử mùi khi phân tử này bị hấp thụ. Điều này cho phép sự tự tái sinh mà không cần giặt là. 

Điều ngày nghĩa là gì

Khi mồ hôi được tích trên da của quý vị, nó có thể chuyển vào quần áo; mồ hôi này sau đó là nguồn thực phẩm cho vi khuẩn. Chỗ nào có vi khuẩn, chỗ đó có mùi Công nghệ kháng khuẩn vô hiệu hóa vi khuẩn và mùi mà chúng tạo ra. Phân tử mùi có trong hơi nước mà cơ thể tạo ra sẽ được hấp thụ và giữ bởi công nghệ chống mùi. Việc này mang lại sự bảo vệ kép chống lại mùi trong quần áo đã qua xử lý.

 

Dual Technology Products
Odor Absorbsion

Agion Active

Agion Active được dùng cho sản phẩm dệt may như một chất hoàn thiện vải, bảo vệ vải vóc khỏi mùi. Agion Active là một sản phẩm tuyệt vời cho nhiều ứng dụng và môi trường, bao gồm sản phẩm thể thao, đồ dùng trong nhà/ thương mại bằng vải, và sản phẩm cho vật nuôi. Agion Active ngăn mùi và bảo vệ vải khỏi những vi khuẩn cứng đầu nhất, mang lại sự tươi mới vượt trội lâu dài.

Odor Absorbsion

Agion Active XL

Agion Active XL là chất hoàn thiện sản phẩm thế hệ mới dứng dụng cho nhiều sản phẩm dệt may khác nhau. Agion Active XL sử dụng Kháng khuẩn Agion và Sciessent Lava XL để kiểm soát mùi hiệu quả.