Lớp Chống Thấm Nước

Tổng quan

Lớp chống thấm nước (DWR) là một lớp hoàn thiện cho vải vóc bằng cách thêm các tính năng bảo vệ khỏi chất lỏng cho các sản phẩm hiện tại. Quần áo được xử lý với DWR biến nước thành dạng giọt, khiến những giọt nước này lăn khỏi bề mặt vải.

Các loại dung dịch DWR

Không có Flo

Các dung dịch DWR không có flo là tương lai của chất chống thấm nước trong ngành dệt may. Những giải pháp này không chứa flo, khiến chúng là những giải pháp thân thiện với môi trường tối ưu cho quần áo cần tính năng chống thấm nước.

C8

Dung dịch này là một hỗn hợp hóa chất của phân tử các bon và flo. Những phân tử này tạo nên một chuỗi dài (C8) giúp vải chống thấm nước và dầu. Do mối lo ngại từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) về hóa chất flo, chủ yếu lo ngại về độc tính và tiếp xúc với con người, những nhà sản xuất đã không tích hợp công nghệ này trong sản phẩm dệt may của họ nữa. Sciessent không cung cấp chất DWR chứa C8.

C6

Dung dịch này, giống C8, chứa floruacarbon. Khác biệt cơ bản giữa dung dịch C6 và C8 là dung dịch C6 chứa ít hóa chất flo hơn, giảm nguy cơ độc hại. Sciessent không cung cấp chất DWR chứa C6.

Nó Hoạt động Như thế nào?

Khi lớp phủ DWR được sử dụng vào một bề mặt, nó tăng góc tiếp xúc với chất lỏng của quần áo. Việc này “treo” chất lỏng, biến chúng thành những giọt hình cầu. Hình cầu giới hạn diện tích mà giọt chất lỏng tiếp xúc với bề mặt sản phẩm, cho phép giọt chất lỏng dễ dàng lăn khỏi bề mặt sản phẩm.

Điều ngày nghĩa là gì

Vải được xử lý qua chất chống thấm nước được bảo vệ khỏi hầu như tất cả các chất lỏng và nước. Dung dịch không chứa flo được thiết kế riêng để chống thấm nước. Khi các giọt dung dịch tiếp xúc với bề mặt vải, chúng lăn tuột khỏi bề mặt – giúp quần áo khô thoảng ngay cả trong những điều kiện thách thức nhất.

Sản phẩm Chống thấm Nước
Layer_5.png

Sciessent Curb

Sciessent Curb chống thấm nước (DWR) thêm các tính năng bảo vệ khỏi chất lỏng cho vải, khiến các giọt nước lăn tuột khỏi bề mặt sản phẩm. Curb hoàn toàn không có flo và có thể được kết hợp với công nghệ kiểm soát mùi và kháng khuẩn để có sự bảo vệ tối ưu.