Chuyển đổi Liền mạch

38 NHÀ CUNG CẤP ĐỦ TIÊU CHUẨN. 60 NGÀY ĐỂ THỰC HIỆN. TRỄ 0 NGÀY.

Sau khi 5 thương hiệu may mặc hàng đầu của Hoa Kỳ quyết định chuyển từ công nghệ đối thủ cạnh tranh sang công nghệ của chúng tôi, chúng tôi đảm nhận nhiệm vụ mà hầu hết các công ty sẽ xem là thách thức không thể thực hiện. Một khách hàng mới của chúng tôi lên danh sách 38 nhà cung cấp quan trọng trong chuỗi cung ứng của họ cần kiểm tra xem có đủ điều kiện chạy công nghệ của chúng tôi trong vòng 60 ngày hay không.

Để đánh giá các nhà cung ứng này, một nhân viên của Sciessent sẽ đến từng nhà máy để chạy thử nhằm đảm bảo nhà máy hiểu rõ cách sử dụng hóa chất. Vải sau đó sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm của chúng tôi (hoặc phòng thí nghiệm của bên thứ ba) để kiểm tra xác nhận hiệu suất. Tiếp theo, kỹ thuật viên đó sẽ quay trở lại nhà máy giám sát lần sản xuất đầu tiên và một lần nữa chúng tôi sẽ kiểm tra vải để xác nhận hiệu suất. Khi kết quả đạt, nhà cung cấp sẽ được xác định là đủ điều kiện.

Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để đạt được mục tiêu này cho khách hàng mới của mình. Công việc này liên quan đến 38 nhà cung cấp cần đánh giá tại nhiều quốc gia và không chỉ bao gồm công việc tại nhà máy. Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm của chúng tôi đã xử lý hàng trăm mẫu, đôi khi ngoài giờ làm việc để đảm bảo đạt mục tiêu.

Vào ngày thứ 60, chúng tôi đã hoàn tất công việc! Các nhà cung cấp quan trọng đã được chuyển đổi liền mạch và khách hàng của chúng tôi không phải nhúng tay vào việc gì! Khi được khách hàng giới thiệu với các nhà cung cấp, chúng tôi đã xử lý quy trình từ đó để họ có thể tập trung vào những điều quan trọng khác.

Đến nay, chúng tôi đã đánh giá tổng cộng 78 nhà cung cấp cho khách hàng này trên toàn cầu. Đối thủ của chúng tôi coi việc đánh giá là rắc rối, chúng tôi lại coi đó là ưu tiên và cam kết của chúng tôi với khách hàng.