Kết quả Thử nghiệm Khả năng Chống Vi-rút của Kháng khuẩn Agion® Kháng khuẩn

Agion® là công nghệ kháng khuẩn thông minh nhất trên thị trường hiện nay không. Sử dụng một hệ thống một hệ thống giải phóng có kiểm soát, độc đáo, Agion® mang lại độ bền chưa từng có. Không thể sử dụng Agion® hầu như bất kỳ vật liệu nào và sử dụng trong các ứng dụng như may mặc, khẩu trang, tẩy tế bào chết, giày dép và nhiều thứ khác.

Sách trắng này của chúng tôi trong đó phác thảo hiệu quả của Kháng khuẩn Agion® Kháng khuẩn đối với vi-rút corona. Thử nghiệm được thực hiện bởi Đại học Arizona, cũng như CDC Trung Quốc.

Sách trắng này bao gồm những thông tin sau đây:

  • Dữ liệu thử nghiệm chống lại SARS coronavirus
  • Dữ liệu thử nghiệm chống lại vi-rút corona 229E
  • Dữ liệu thử nghiệm chống lại cúm H5N1

Download the report in English