Phát triển Quy trình Chờ cấp bằng sáng chế

TƯ DUY VƯỢT GIỚI HẠN ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN VỀ MÙI CỦA KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI.

Khách hàng của chúng tôi gặp vấn đề. Dòng sản phẩm tất của họ đã sử dụng một chất kháng khuẩn thay thế nhằm kiểm soát mùi và họ nhiều lần không thể vượt qua thử nghiệm kháng khuẩn AATCC 100!

Sau khi xem xét một vài giải pháp thay thế mà không có tiến triển nào, họ đã tìm đến chúng tôi. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi ngay lập tức tìm hiểu khó khăn này. Khách hàng không thể xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, nhưng sau một số tìm hiểu trong phòng thí nghiệm của mình, chúng tôi đã xác định được rằng hàm lượng lưu huỳnh trên tất đang ảnh hưởng đến hiệu suất kháng khuẩn.

May mắn là đội ngũ của chúng tôi đã có thể phát triển một quy trình hiện đã được cấp bằng sáng chế giúp khắc phục sự hiện diện của lưu huỳnh và áp dụng hiệu quả chất kháng khuẩn Agion®. Sau khi trải qua quy trình và công nghệ của chúng tôi, khách hàng bắt đầu thấy kết quả đạt ở tất cả các lần kiểm tra của họ và có thể thực hiện cam kết kiểm soát mùi cho khách hàng của mình.

Đây là điều khiến Sciessent khác biệt. Chăm sóc khách hàng không chỉ là nhận đơn đặt hàng. Chúng tôi tự hào phục vụ khách hàng vượt ngoài mong đợi của họ. Kỳ vọng được ngành thiết lập đó là bạn chỉ được phép làm tốt đến mức đó cho khách hàng trước khi nó không còn giá trị nữa. Chúng tôi tin rằng giúp đỡ khách hàng không phải là chi phí, đó là cam kết. Đó là cam kết mà chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện..