Thị trường bán lẻ hàng may mặc: Cách các thương hiệu tạo sự khác biệt để chống lại sự cạnh tranh khốc liệt